Förskolan Metapontum ingår i Stockholms Stads barnomsorgskö.

 

Vi tillämpar maxtaxa.

 

Läs mer om ansökan och regelverk på:

 

https://service.stockholm.se/Open/ChildCareOpen/Pages/GeneralInformation.aspx