Förskolan Metapontum erbjuder ett välbeprövat koncept med traditionell förskoleverksamhet med fokus på barnens språkutveckling och fysiska aktiviteter, stödd av vårt pedagogiska samarbete med Grundskolan Metapontums profiler på musik och kreativ matematik.

 

Metapontum är en långsiktig satsning på barnens individuella utveckling med omsorg och stimulans i en kreativ och trygg miljö. Verksamheten har fina lokaler mitt i Långbroparken som lockar till många utomhusaktiviteter och utforskning av naturen.

 

Förskolan består av tre åldersavdelningar och har erfaren personal. Musik, rörelse, temaarbeten och traditioner ingår i vårt pedagogiska arbete som präglas av helhetssyn på barnens fysiska, sociala och intellektuella utveckling. En personaltäthet utöver det vanliga främjar både säkerhet och vuxnas aktiva medverkan i barnens lekar och samspel.

 

Förskolan har genom sitt samarbete med Grundskolan Metapontum tillgång till god barnhälsovård: sköterska, psykolog, kurator och barnläkare.

 

I huset finns också Kulturskolan Metapontum som erbjuder högkvalitativ individuell musikundervisning i de flesta klassiska instrument samt ensemblespel, dans, konst och drama i mindre grupp. Mer information fås via Metapontums hemsida.

 

Metapontum är ett idédrivet utbildningsföretag med akademiska ambitioner som även omfattar grundskola, gymnasium och kulturskola - alla i samma skolbyggnad. Bolaget har god ekonomi där samtliga överskott återinvesteras i verksamheten.

 

Vi strävar efter kvalité, kontinuitet och engagemang i varje barns förutsättningar och behov - från barnsben till studenten.